http://adl-iran.ir/images/22.gif
نوشته‌های تازه


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از احتمال سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل برای کامیونداران خارجی به‌منظور کنترل و کاهش حجم قاچاق سوخت از مرزها خبر داد.

(RSS generated with FetchRss)