*****-->
طراحی سیاه قلم
Xبستن تبلیغات
نوشته‌های تازه


معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نظر دارد به مناسبت ۱۲ آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسابقه مقاله‌نویسی با محورها و موضوعات زیر برگزار کند.

(RSS generated with FetchRss)