*****-->
طراحی سیاه قلم
Xبستن تبلیغات
نوشته‌های تازه


به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز «طرح اصلاح موادی از قانون وکالت» در حال نهایی شدن است و ظرف ۱۰ روز آینده به جامعه حقوقی کشور ارائه خواهد شد.

(RSS generated with FetchRss)