نوشته‌های تازه


ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به تهدید فیفا و AFC درخصوص احتمال تعلیق فوتبال ایران با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگی واکنش نشان داد.

(RSS generated with FetchRss)